KONTAKT

KOUTECKÝ s.r.o
Družby 1413
419 01 Duchcov

Mobil: 774 026 712
E-mail: koutex@koutecky.cz

Projekt KOUTEX je ekologicko-charitativní projekt firmy KOUTECKÝ s.r.o., zabývající se sběrem a následnou recyklací textilu, to vše za podpory Ministerstva životního prostředí ČR.

Díky projektu je tříděna další složka (textil), která by za normálních okolností skončila na skládkách či ve spalovnách. Tento textil je sbírán prostřednictvím stacionárních kontejnerů, které jsou zaměstnanci vybírány v pravidelných intervalech včetně sobot i nedělí.

Ošacení, které může ještě sloužit dalšímu upotřebení, je předáváno charitativním organizacím k další distribuci.

Šatstvo, které nenalezne svůj cíl mezi potřebnými, je druhotně recyklováno. 

Kontejnery na sběr textilu najdete po celé České republice.