KONTAKT

KOUTECKÝ s.r.o
Družby 1413
419 01 Duchcov

Mobil: 774 026 712
E-mail: koutex@koutecky.cz

Farní charita Lovosice

Farní charita Lovosice

Lovosická charita pomáhá lidem v nouzi. Její pomoc vychází z křestaných zásad bez ohledu na politické smyšlení, rodinné uspořádání, sexuální orientaci, postavení či příslušnosti k etnické nebo náboženské menšině, víře, náboženství nebo kultuře. 

www.fchlovosice.cz