KONTAKT

KOUTECKÝ s.r.o
Družby 1413
419 01 Duchcov

Mobil: 774 026 712
E-mail: koutex@koutecky.cz

Farní charita Karlovy Vary

Farní charita Karlovy Vary

Farní charita Karlovy Vary pomáhá lidem, kteří se ocitli v nouzi a obtížných životních situacích, zajišťuje Domov pro matky s dětmi v tísni, služby pro mentálně postižené, ale také stacionáře proosoby s Alzheimerovou chorobou. 

www.kv.charita.cz