KONTAKT

KOUTECKÝ s.r.o
Družby 1413
419 01 Duchcov

Mobil: 774 026 712
E-mail: koutex@koutecky.cz

Fond ohrožených dětí Klokánek Hostivice

Fond ohrožených dětí Klokánek Hostivice

Klokánek je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby).

www.klokanekhostivice.cz

číst dále >>

Fond ohrožených dětí Klokánek Láskova

Fond ohrožených dětí Klokánek Láskova

Klokánek je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby).

http://www.klokanek-laskova.cz/

číst dále >>

Fond ohrožených dětí Klokánek Štěrboholy

Fond ohrožených dětí Klokánek Štěrboholy

Klokánek je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby).

http://www.klokanek-sterboholy.cz/

číst dále >>

Fond ohrožených dětí Klokánek Brno

Fond ohrožených dětí Klokánek Brno

Klokánek je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby).

www.klokanekbrno.cz

číst dále >>

Fond ohrožených dětí Klokánek Chomutov

Fond ohrožených dětí Klokánek Chomutov

Fond ohrožených dětí Klokánek Litoměřice.

Zajišťují zřizování a provoz pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro Klokánek, ale také vyhledávání náhradních rodin. 

www.klokanekchomutov.cz

číst dále >>

Fond ohrožených dětí Klokánek Janovice nad Úhlavou

Fond ohrožených dětí Klokánek Janovice nad Úhlavou

Klokánek je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby).

www.klokanek-janovice.cz

číst dále >>

Fond ohrožených dětí Klokánek Litoměřice

Fond ohrožených dětí Klokánek Litoměřice

Fond ohrožených dětí Klokánek Litoměřice.

Zajišťují zřizování a provoz pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro Klokánek, ale také vyhledávání náhradních rodin. 

www.klokaneklitomerice.cz

číst dále >>

Fond ohrožených dětí Klokánek Žatec

Fond ohrožených dětí Klokánek Žatec

Fond ohrožených dětí - Klokánek v Žatci  

Zajišťují zřizování a provoz pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro Klokánek, ale také vyhledávání náhradních rodin. 

www.klokanekzatec.cz 

číst dále >>

Fond ohrožených dětí Klokánek Ústí nad Labem

Fond ohrožených dětí Klokánek Ústí nad Labem

Fond ohrožených dětí Klokánek Ústí nad Labem. 

Zajišťují zřizování a provoz pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro Klokánek, ale také vyhledávání náhradních rodin. 

www.klokanekusti.cz

číst dále >>

Fond ohrožených dětí Klokánek Teplice

Fond ohrožených dětí Klokánek Teplice

Fond ohrožených dětí - Klokánek v Teplicích. 

Zajišťují zřizování a provoz pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro Klokánek, ale také vyhledávání náhradních rodin.

www.klokanekteplice.cz

číst dále >>

Středisko křesťanské pomoci horní počernice

Středisko křesťanské pomoci horní počernice

Cílém Střediska křesťanské pomoci v Horních Počernicích je pomoc klientům najít uplatnění na trhu práce, podporovat zodpovědnou výchovu a péči o dítě, aktivně posílit zdravé životní návyky, pravidelnou školní docházu a rozvoj, ale také psychologické a duchovní služby. 

Azylový dům mohou využít celé rodiny s dětmi, jednotlivci, ale také rodiny připravující se na návrat dětí do vlastní péče. 

www.skphopo.cz

číst dále >>

Slunce stochov

Slunce stochov

Škola vzdělává žáky se speciálními potřebami a v kladenském regionu působí již od roku 1991.

Poskytuje denní komplexní péči, která zahrnuje vzdělávání a výchovu, rehabilitaci, psychologickou a logopedickou péči, poradenství v oblasti sociální, právní a zdravotnické a řídí se individuálními potřebami žáků.

Je fakultní školou Univerzity Karlovy v Praze - Pedagogické fakulty.

http://www.slunce.info/index.php?option=com_content&view=article&id=586&Itemid=60

číst dále >>

Oblastní spolek Český červený kříž Mělník

Oblastní spolek Český červený kříž Mělník

Původně, požáry domů, evakuace obyvatel, pátrání po pohřešovaných... tyto i další jiné činnosti zajišťují a mnozí o nich ani netušíme...

www.cckmelnik.cz

 

číst dále >>

Vyšší hrádek Brandýs nad labem - stará boleslav

Vyšší hrádek Brandýs nad labem - stará boleslav

Vyšší Hrádek, poskytovatel sociálních služeb,  domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a denní stacionář, to vše pro lidi s mentálním postižením.

http://vyssihradek.cz/

číst dále >>

Podpora Kulturního a rodinného centra

Podpora Kulturního a rodinného centra

Do "skupinky" podporovaných organizací nám přibylo kulturní a rodinné centrum CoByDup a jsme velice rádi {#emotions_dlg.yes}

CoByDup je nezisková, nezávislá, dobrovolná organizace, která vybudovala a provozuje mateřské centrum v městské části Praha 19 - Kbely. 

číst dále >>

Domov ráček

Domov ráček

Domov Ráček je domovem pro handicapovanou mládež a dospělé, kteří chtějí prožít plnohodnotný život jako většina z nás.

http://www.domovracek.cz/

číst dále >>

Voda pro děti

Voda pro děti

V rámci společenské odpovědnosti pomáháme nejen českým charitativním organizacím, ale i dětem na „černém kontinentu“, kterým jsme společným přičiněním Vás všech pomohli k vybudování vlastní studny, a to konkrétně základní škole v Ugandě (Kyabirwa Primary School).

Děkujeme všem, že nám pomáháte pomáhat...

číst dále >>

SOS Sluníčko Doubí u Karlových Varů

SOS Sluníčko Doubí u Karlových Varů

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc pro dítě, které se ocitlo bez jakékoliv pomoci, je ohoroženo na zdraví či životě, ocitlo se bez péče přiměřené jeho věku, ale také dítě, které je tělesně či duševné týrané nebo zneužívané. 

 

http://www.sos-vesnicky.cz/nase-cinnost/sos-slunicko/

číst dále >>

Český červený kříž Teplice

Český červený kříž Teplice

Domov se zvláštním režimem

Klíčovým posláním domova je dočasně zastoupit rodinu pečující o dospělého či seniora. Zajistit péči a společenské prostředí člověku, který k vykonávání běžných činností potřebuje přítomnost a pomoc druhé osoby.

www.cckteplice.cz

číst dále >>

Oblastní charita v projektu KOUTEX

Oblastní charita v projektu KOUTEX

Naše charita se zapojila do projektu KOUTEX, jež je iniciován firmou KOUTECKÝ s. r. o. se sídlem v Duchcově. Hlavními cíli projektu jsou „CHRÁNIT NAŠE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ a „POMÁHAT POTŘEBNÝM“. Projekt je podporován Ministerstvem životního prostředí ČR a spočívá v tom, že jsou u obchodních domů PENNY MARKET umístěny sběrné kontejnery na textil a spárovanou obuv.

http://charita-ceska-kamenice.cz/jine-clanky/oblastni-charita-ceska-kamenice-v-projektu-koutex/

číst dále >>

Farní charita Lovosice

Farní charita Lovosice

Lovosická charita pomáhá lidem v nouzi. Její pomoc vychází z křestaných zásad bez ohledu na politické smyšlení, rodinné uspořádání, sexuální orientaci, postavení či příslušnosti k etnické nebo náboženské menšině, víře, náboženství nebo kultuře. 

www.fchlovosice.cz

číst dále >>

Farní charita Neratovice

Farní charita Neratovice

Farní charita Neratovice poskytuje zdravotní a sociální služby v rodinách klientů, sociální ternní pečovatelskou službu, osobní asistenci, odlegčovací služby, sociálně aktivizační služby, ale také provozují denní stacionáře. 

www.neratovice.charita.cz

číst dále >>

Středisko volného času Lužánky Brno

Středisko volného času Lužánky Brno

Posláním Lužánek - střediska volného času je inspirovat, motivovat a poskytovat prostor pro volný čas a osobní rozvoj každého člověka. 

Organizace pořádající kroužky, tábory a další akce pro děti, mladé lidi, ale i dospělé. 

www.legato.luzanky.cz

číst dále >>

Dětský domov Duchcov

Dětský domov Duchcov

Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

http://www.ddzsduchcov.cz/

číst dále >>

Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Ústí nad Labem

Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Ústí nad Labem

Centru pro zvířata v nouzi slouží jako útočiště pro opuštěná a týraná zvířata a jako zachraná stanice pro zvířata z fauny ZOO Ústí nad Labem. 

www.utulek-ul.cz

číst dále >>

Útulek pro opuštěné psy Dobranov u České Lípy

Útulek pro opuštěné psy Dobranov u České Lípy

Útulek pro opuštěné psy v Dobranově u České Lípy poskytuje zázemí pro opuštěné a ztracené psy a snaží se jim najít nového vhodného člověka, který o ně bude pečovat. 

www.utulek-dobranov.estranky.cz

číst dále >>

Psí útulek Lazec

Psí útulek Lazec

Psí útulek Lazec slouží k umisťování zatoulaných psů z území města Příbrami. V tomto útulku můžete požádat o adopci psa, ale také si pouze propůjčit psa na procházky do okolí. 

www.utulekpribram.cz

číst dále >>

Nadace Tlapka

Nadace Tlapka

Poslání Nadace Tlapka spočívá v soustřeďování finančních prostředků za účelem zajištrění ochrany a péče o opuštěná, týraná a nalezená zvířata. 

www.nadace-tlapka.cz

číst dále >>

Azyl opuštěných zvířat v Libni

Azyl opuštěných zvířat v Libni

Azyl opuštěných zvířat v Libni funguje na dobrovolné bází provozovatelek, které se snaží poskytnout azyl opuštěným a týraným zvířatům ve svém domku nedaleko Nymburka. 

www.utulek-liben.com

číst dále >>

Naděje Klášterec nad Ohří

Naděje Klášterec nad Ohří

Poslání spolku Naděje v Klášterci nad Ohří spočívá v pomoci lidem ve stáří, bez domova, s handicapem, ale také ohroženým rodinám, mládeži a dětem. 

www.nadeje.cz/klasterec_nad_ohri

 

číst dále >>

Naděje Litoměřice

Naděje Litoměřice

Poslání spolku Naděje v Litoměřicích spočívá v pomoci lidem ve stáří, bez domova, s handicapem, ale také ohroženým rodinám, mládeži a dětem. 

www.nadeje.cz/litomerice

číst dále >>

Naděje Mladá Boleslav

Naděje Mladá Boleslav

Spolek Naděje v Mladé Boleslavi poskytuje služby pro lidi bez domova. Nabízí přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí. 

www.nadeje.cz/mlada_boleslav

číst dále >>

Naděje Roudnice nad Labem

Naděje Roudnice nad Labem

Spolek Naděje s pobočkou v Roudnici nad Labem pomáhá lidem ve stáří, bez domova, s handicapem, ale také ohroženým rodinám, dětem a mládeži a přispívá ke vzdělávání jednotlivých členů spolku. 

www.nadeje.cz/roudnice_nad_labem

číst dále >>

Dům dětí a mládeže Sluníčko Duchcov

Dům dětí a mládeže Sluníčko Duchcov

Dům dětí a mládeže v Duchcově je školským zařízením pro neformální vzdělávání dětí, žáků a studentů a dalších zájemců.

 

http://www.ddmduchcov.cz/

číst dále >>

Myslivecké sdružení OBORA DUCHCOV

Myslivecké sdružení OBORA Duchcov

číst dále >>

Oblastní charita Most

Oblastní charita Most

Oblastní charita Most pomáhá lidem, kteří se ocitli v nouzi a obtížných životních situacích formou sociálního ambulantního poradentství a formou terenních programů přímo v rodinách. 

www.charitamost.cz

číst dále >>

Farní charita Karlovy Vary

Farní charita Karlovy Vary

Farní charita Karlovy Vary pomáhá lidem, kteří se ocitli v nouzi a obtížných životních situacích, zajišťuje Domov pro matky s dětmi v tísni, služby pro mentálně postižené, ale také stacionáře proosoby s Alzheimerovou chorobou. 

www.kv.charita.cz

číst dále >>

Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary

Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary

Pomoc osobám sociálně znevýhodněným, bezdomovcům, uprchlíkům, azylantům, ale také osobám po návratu z trestu odnětí svobody či osobám, které přišly z důvodu přírodní či jiné katastrofy o svůj majetek.

www.cck-kv.cz

číst dále >>

Kojenecký ústav Most

Kojenecký ústav Most

Kojenecký ústav Most zajišťuje péči o děti ve věku od narození do tří let, zlepšuje psychický a fyzický stav dítěte, rehablitační péči, výchovné programy, ale také připravuje děti na kontakt s biologickou rodinou. 

číst dále >>

Vězeňská služba České republiky

Vězeňská služba České republiky

Vězeňská služba České republiky, věznice Nové Sedlo

V rámci pracovní terapie vyrábí didaktické pomůcky a hračky z nepotřebného textilu, který dále poskytují bezplatně školám, školkám a nemocnicím.

 

číst dále >>

KONTO BARIÉRY

KONTO BARIÉRY

Cílem nadace je pomoci lidem se zdravotním postižením vrátit se zpátky do života.

http://www.kontobariery.cz/home.aspx

číst dále >>