KONTAKT

KOUTECKÝ s.r.o
Družby 1413
419 01 Duchcov

Mobil: 774 026 712
E-mail: koutex@koutecky.cz

Zhodnocení roku 2014

Vážení spoluobčané, zaměstnanci spolupracujících organizací, měst a obcí,

dovolte, abychom se začátkem nového roku zhodnotili vzájemné snažení v recyklaci textilu, obuvi a hraček za rok uplynulý, ve kterém bylo do našich „zelených“ kontejnerů vloženo více než 2000 tun nepotřebného textilu, který by za běžných okolností skončil na skládce...

V našich kontejnerech našel svůj cíl a my jsme ho za vás zpracovali a zrecyklovali.

Dlouhodobě spolupracujeme s charitativními organizacemi různých tipů a zaměření (děti, handicapovaní, senioři, lidé bez domova aj.), které od nás obdržely více než 10 tun ještě nositelného oblečení, ale také více než milion korun na vybavení, přímé potřeby či volnočasové aktivity.

Abychom mohli materiálně a finančně pomoci charitativním organizacím, které podporují především občany bez domova či ze sociálně slabých skupin, je třeba dbát na skutečnost, aby byly vkládané oděvy, doplňky a obuv vždy čisté a suché.

Mokré, silně znečištěné textilie, koberce, matrace či netextilní materiály končí naší cestou na skládkách – což není náš cíl!

Naším cílem je dát textilu druhou šanci…

A proto věříme, že i v letošním roce se nám podaří tento náš společný cíl splnit tak, jako loni beze zbytku.

  

                                                                                                   Tým projektu KOUTEX