KONTAKT

KOUTECKÝ s.r.o
Družby 1413
419 01 Duchcov

Mobil: 774 026 712
E-mail: koutex@koutecky.cz

Zbavte se nepotřebného textilu a podpořte tak konto bariéry

Společnost KOUTECKÝ, s.r.o. oslovila Konto BARIÉRY s nabídkou podpory prostřednictvím projektu Koutex – ekologická recyklace textilního odpadu. 

Každý, kdo mezi 30. listopadem a 14. prosincem přinese šatstvo, hračky nebo bytový textil a odevzdá je do kontejnerů, které jsou instalovány u Globusu v Trmicích u Ústí nad Labem, v Jenišově u Karlových Varů nebo v Chomutově, podpoří Konto BARIÉRY. Za každý darovaný kilogram získáme od firmy Koutecký, s.r.o. 5 korun.  

KOUTEX je ekologický projekt firmy KOUTECKÝ s.r.o. , která se již 20 let zabývá recyklací – využitím textilního odpadu a to nově také získaného v České Republice. Tento projekt je podporován Minis terstvem životního prostředí ČR. Podstatou projektu KOUTEX je získávání textilního odpadu a to rozmístěním sběrných kontejnerů určených pouze na textil a nově také na spárovanou obuv. 

Kontejnery jsou umísťovány na předem sjednaných místech, samozřejmě se souhlasem vlastníka pozemku. Firma KOUTECKÝ zajišťuje pravidelné vyprazdňování a dohlíží nad čistotou v okolí kontejnerů. Kontejnery slouží veřejnosti k odložení již nepotřebného textilu a ošacení. Textilní odpad tímto projektem v oblasti ochrany životního prostředí nekončí jako doposud na skládkách a ve spalovnách, ale je využit – recyklován, čímž je chráněno naše životní prostředí.

Ošacení, které může ještě sloužit k dalšímu upotřebení předáváme charitativním organizacím, které se zabývají jejich další distribucí. Ostatní textil je využit při výrobě čisticích hadrů, nebo předán k další recyklaci dle povahy materiálu.