KONTAKT

KOUTECKÝ s.r.o
Družby 1413
419 01 Duchcov

Mobil: 774 026 712
E-mail: koutex@koutecky.cz

Textilní odpad

TEXTILNÍ ODPAD
Od 26. 5. 2012 mají občané města Rudná možnost odkládat
použitý a nepotřebný textil do kontejneru, který je umístěn
ve sběrném místě v Obchodní ulici. Provoz i samotné kontejnery
zajišťuje firma Koutecký s. r. o., která se zabývá sběrem
a následným využitím textilního odpadu.

Vaše ošacení, které může ještě sloužit k dalšímu upotřebení, předává
fi rma charitativním organizacím, které se zabývají jejich
další distribucí. Ostatní textil je využit při výrobě čisticích hadrů,
nebo předán k další recyklaci dle povahy materiálu.
Do kontejneru je možno vkládat jak textil, tak použitou a nepotřebnou
obuv.
Žádáme občany, aby do kontejneru vkládali pouze čistý
a suchý textil, zabalený do igelitových tašek, zavázaných či
přelepených izolepou.
Doufáme, že rádi využijete další možnosti třídění nové komodity
a tím přispějete k ochraně životního prostředí i pomoci potřebným.
Více o sběru a využití textilního odpadu na internetových
stránkách www.koutex.cz