KONTAKT

KOUTECKÝ s.r.o
Družby 1413
419 01 Duchcov

Mobil: 774 026 712
E-mail: koutex@koutecky.cz

Loketské listy informují

Loketské listy

Upozorňujeme občany města Loket
na nově umístěnou sběrnou nádobu na
nepotřebný textil, obuv a plyšové hračky
- kontejner je umístěný u autobusové
zastávky v Nádražní ulici (proti samoobsluze
potravin). 

Můžete zde odložit nepotřebné
šatstvo, textil (suchý čistý textil vložte do
igelitových tašek zavázaných či přelepených
páskou, aby se zabránilo jeho znečištění
a znehodnocení), spárovanou obuv a plyšové
hračky. Kontejner nám zde osadila firma
KOUTECKÝ s.r.o. Tato společnost se zabývá
recyklací starého textilu (více informací na
koutex.koutecky.cz).
Případné dotazy budou zodpovězeny na
tel. č. 352 359 726 - Městský úřad, odbor výstavby
- úsek životního prostředí